โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี School PathumSamkhokthani Provincial Administrative Organization


 


โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Samkhok School Pathumthani Provincail Administration Organization
1/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. 02-9798534 Fax 02-9798535