โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
Samkhok School Pathumthani Provincial Administrative Organization
 
  1/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. 02-9798534