งานวันครูประจำปี 2567 ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียน 2/2566

ต้อนรับผู้อำนวยการ
นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์

กิจกรรมทำบุณตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2566

Merry Christmas&Happy New year2024
02-9798534
technosamkhok@samkhok.ac.th